Υποστύλωμα μετά από ενίσχυση

Υποστύλωμα μετά από ενίσχυση