Ενίσχυση κτιρίου στα Εξάρχεια

Ενίσχυση φέρουσας τοιχοποιίας