Κατασκευή ντερές με προβλήματα

Ανύπαρκτη δημιουργία λουκιού το έχουν καλύψει τα κεραμίδια