Κατασκευή στέγης τι πρέπει να ξέρετε

Με τον όρο στέγη ονομάζουμε τα επικλινή στέγαστρα του κτιρίου που κατασκευάζονται για της προστασία του συνόλου της κατασκευής και αποτελούνται κυρίως από κεραμίδια με ξύλινο σκελετό αλλά και πλάκες μπετόν ή μεταλλικά φύλλα .

Μορφή της στέγης

Η κατασκευή στέγης ως προς την μορφή της αποτελείται από ένα ή περισσότερα κεκλιμένα επίπεδα ανάλογα με το αρχιτεκτονικό σχέδιο του κτιρίου . Η διαμόρφωση των ειδών στέγης διακρίνονται σε επίπεδες (δώματα) και σε στέγες με κλίση . Οι επίπεδες έχουν κλίση έως 5-7 % , οι μέτριες έως και 45 % και οι μεγάλης κλίσης άνω του 45 % .

Η κλίση παίζει μεγάλο ρόλο στις στέγες ανάλογα και την περιοχή που κατασκευάζονται διότι αν δεν υπάρχει σωστή κλίση τα νερά αν δεν προσεχθούν κάποιες λεπτομέρειες θα περάσουν μέσα από την κατασκευή μας

Ανάλογα με τον αριθμό των κεκλιμένων στεγάστρων χωρίζονται σε κατηγορίες

 • Μονόρριχτη είναι η πιο απλή μορφή στέγης και αποτελείται από ένα κεκλιμένο στέγαστρο
 • Δίρριχτη είναι αυτή που αποτελείται από δυο κεκλιμένα στέγαστρα
 • Τρίρριχτη είναι η στέγη που αποτελείται από τρία κεκλιμένα επίπεδα
 • Τετράρριχτη είναι η στέγη που αποτελείται από τέσσερα κεκλιμένα επίπεδα
 • Πολύρριχτη ή πολυσύνθετη είναι η στέγη που συνδυάζει διάφορα σχέδια σύμφωνα με την κάτοψη του κτιρίου

Ποια είναι τα βασικά στοιχεία στην κατασκευή στέγης

 • Κορφιάς είναι το υψηλότερο σημείο της στέγης που ενώνονται μεταξύ τους τα κεκλιμένα στέγαστρα
 • Ντερέδες ή λούκια είναι τα σημεία που σχηματίζονται από την ένωση δυο κεκλιμένων επιπέδων όπου εκεί συγκεντρώνονται τα νερά της βροχής
 • Γραμμή απορροής είναι το χαμηλότερο οριζόντιο τμήμα των κεκλιμένων στεγάστρων όπου ή απορρέουν ελεύθερα ή καταλήγουν σε υδρορροές .

Βασικοί τρόποι κατασκευής

Ξύλινες στέγες είναι οι συνηθέστερες σήμερα που κατασκευάζονται δίνοντας μια παραδοσιακή και καλαίσθητη εμφάνιση . Με αυτόν τον τρόπο κατασκευής απαιτείται σωστός σχεδιασμός για την αντοχή στον χρόνο της στέγης και να γίνεται ένα ωραίο αισθητικό τελικό αποτέλεσμα στον χρήστη .

 • Τα ξύλα μεγάλης διατομής που θα χρησιμοποιηθούν ως βασικός σκελετός της κατασκευής (ζευκτά) πρέπει να είναι τα πλέον κατάλληλα για την στέγη που θα κατασκευάσετε .
 • Κατόπιν θα πετσωθεί η επιφάνεια με τάβλες εμφανής (ραμποτέ) ή κοινή ξυλεία
 • Θα τοποθετηθεί η μεμβράνη για την προστασία της κατασκευής (υγρομόνωση)
 • Στην συνέχεια κατασκευάζετε τον σκελετό που θα ακουμπήσουν τα κεραμίδια τύπου ρωμαϊκού , γαλλικού   με καδρονάκια (τεγίδες). Αν είναι να τοποθετηθεί κεραμίδι βυζαντινού τύπου δεν τοποθετούνται ξύλινες τεγίδες γιατί τα κεραμίδια τοποθετούνται με λάσπη
 • Ανάμεσα στις τεγίδες  και ανάλογα με την κατασκευή θα γίνει η θερμομόνωση της κατασκευής με μονωτικά φύλλα εξηλασμένης πολυστερίνης , πετροβάμβακα και διαφόρων άλλων υλικών ανάλογα με την επιλογή σας.

Στέγες σε επικλινή πλάκα μπετόν σε αυτή την περίπτωση έχει κατασκευαστεί ήδη το επικλινές στέγαστρο και μένει να κάνουμε την επικάλυψη της στέγης με τα παραπάνω στάδια που αναφέραμε με όποια υλικά αποφασίσουμε .

Οι παραπάνω τρόποι κατασκευής είναι και οι πιο συνηθισμένοι , αλλά υπάρχουν και αρκετοί ακόμα όπως μεταλλικές κατασκευές , με πολλά υλικά επικάλυψης εκτός από τα κεραμίδια όπως τα ασφαλτικά κεραμίδια , οι μεταλλικές λαμαρίνες , τα πλαστικά κεραμίδια , με σχιστολιθικές πλάκες σε παραδοσιακούς οικισμούς και διάφορα άλλα υλικά.

Η κατασκευή στέγης είναι μια εργασία που απαιτεί σωστό σχεδιασμό και πολύ καλή εφαρμογή των υλικών για να μην χρειαστεί να επισκευαστεί ξανά στο μέλλον.

Αποφασίστε να κάνετε τα σωστά βήματα επικοινωνήστε μαζί μου να κάνουμε  μια οικονομική μελέτη της κατασκευής σας

Λευτέρης Σιώμος

Περιγράψτε μας το έργο που θέλετε να εκτελέσετε

Κατασκευή στέγης

Τοποθέτηση παράθυρου

Τοποθέτηση καδρόνια σε στέγη

Τοποθέτηση τεγίδες

Κατασκευή σοφίτα

Στέγη με εμφανή ξυλεία

Στέγη με εμφανή ξυλεία

Κατασκευή κεραμοσκεπής

Στέγη σε επικλινή πλάκα μπετόν

Κατασκευή κεραμοσκεπής