Πότε κάνω ανακαίνιση μπάνιου

Πότε πρέπει να κάνω ανακαίνιση μπάνιου