6A09A2AC-3A83-4A1C-B2E5-CDEDC29D209F_1_102_a

Τροχός λείανσης με απορρόφηση σκόνης