Υγρομόνωση δώματος τι επιλογές έχουμε

Υγρομόνωση δώματος τι επιλογές έχουμε

Ποιος είναι ο σκοπός στην υγρομόνωση δώματος – ταράτσας και τι αποτελέσματα έχουμε μετά την εφαρμογή της. Τι υλικά επιλέγουμε ανάλογα με το υπόστρωμα που έχουμε. Όλα αυτά θα τα αναλύσουμε για να έχετε μια καλύτερη εικόνα σχετικά με κατασκευή μιας τέτοιας μόνωσης.

Γιατί θέλει υγρομόνωση η πλάκα του δώματος

Ο βασικότερος λόγος για να κατασκευάσουμε υγρομόνωση στο δώμα είναι για την προστασία του ίδιου του δομικού στοιχείου.

Δηλαδή της πλάκας από σκυρόδεμα , του ξύλου , του μετάλλου και γενικά διαφόρων υλικών που εκτίθενται στις καιρικές συνθήκες. Κατ’ επέκταση λοιπόν προστατεύει και τους ανθρώπους που δραστηριοποιούνται στους χώρους ενός κτιρίου , κατοικίας ή επαγγελματικού χώρου.

Η υγρομόνωση δώματος μειώνει την φθορά των υλικών και μεγαλώνει της διάρκεια ζωής τους. Με την υγρομόνωση μειώνουμε το κόστος θέρμανσης και ψύξης που καταναλώνει ένα κτίριο.

Παράλληλα αποφεύγουμε μελλοντικά έξοδα επισκευή των υλικών που σε πολλές περιπτώσεις όπως η επισκευή μιας πλάκας μπετόν είναι πολύ αυξημένα.

Τι προσέχουμε στην υγρομόνωση δώματος

Υπάρχουν διάφορα σημεία που πρέπει να δώσουμε προσοχή όταν κατασκευάζουμε μια υγρομόνωση στο δώμα.

Τα σημεία που πρέπει να δώσουμε προσοχή είναι περιμετρικά του δώματος που ενώνει με τοίχους , στηθαία και άλλα δομικά στοιχεία. Στα σημεία αυτά είναι τα τελειώματα μιας μόνωσης. Σε όλες τις μονώσεις δίνουμε ιδιαίτερη σημασία σε αυτό διότι σε εκείνα τα σημεία έχουμε πολύ συχνά αστοχίες. Θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί στις λεπτομέρειες διότι ανάλογα με το υλικό υπάρχουν και συγκεκριμένες προδιαγραφές τελειώματος του υλικού.

Άλλο πιθανό σημείο μιας αστοχίας υγρομόνωσης είναι οι ενώσεις των υλικών για παράδειγμα στις ραφές ενός ασφαλτόπανου. Σε πολλές περιπτώσεις ανοίγουν οι ενώσεις περνάει το νερό και αρχίζουν τα προβλήματα.

Σε σημεία που υπάρχουν διάφορα υλικά όπως η βάση ενός ηλιακού συλλέκτη , μιας κεραίας , ενός εξαερισμού , μίας κουπόλας φυσικού φωτισμού.

Στο κακό υπόστρωμα που θα εφαρμοστεί η υγρομόνωση παράλληλα με την λάθος επιλογή του συγκεκριμένου υλικού εφαρμογής.

Σε επιφάνεια υποστρώματος που έχει σαθρά υλικά , σκόνες και γενικά δεν έχει καθαριστεί καλά.

Πολύ βασικό σημείο στην μεγάλη διάρκεια μια υγρομόνωσης δώματος – ταράτσας είναι και οι κατάλληλες ρύσεις της επιφάνειας.

προετοιμασία για εφαρμογή υγρομόνωσης

Είδη υγρομόνωσης δώματος

Ανάλογα με το υπόστρωμα που έχουμε επιλέγουμε το είδος της υγρομόνωσης. Επίσης τα ξεχωρίζουμε και αν πρόκειται για ανακαίνιση της υγρομόνωσης η εξ αρχής κατασκευής υγρομόνωσης σε επιφάνεια.

Εφαρμογή υγρής μεμβράνης υγρομόνωσης

Εφαρμόζεται συνήθως όταν πρόκειται για ενιαίες επιφάνειες και υποστρώματα. Μπορεί να εφαρμοστεί σε οποιοδήποτε σχήμα μπορεί να έχει ένα δώμα.

Τα πλεονεκτήματα είναι η απλή εφαρμογή της (επαλειφόμενα) που εύκολα και με τα κατάλληλα αστάρια εφαρμόζεται σε όλες τις υφιστάμενες επιφάνειες του δώματος. Εφαρμόζεται εν ψυχρώ και όχι εν θερμώ όπως τα ασφαλτόπανα μειώνοντας έτσι τις πιθανότητες αστοχίας του υλικού.

Παράλληλα είναι και για το προσωπικό που κάνει την εφαρμογή πολύ πιο ασφαλές. Εφαρμόζοντας το υλικό ως τελική επιφάνεια έχει πολύ καλή ανάκλαση με αποτέλεσμα το δώμα να χαρακτηρίζεται ως ψυχρό δώμα. Τα ψυχρά υλικά εξοικονομούν ενέργεια και προσφέρουν οικονομία στην τσέπη μας.

Οι υγρές μεμβράνες υγρομόνωσης διακρίνονται σε διάφορες κατηγορίες με βάση την σύσταση τους

  • Σε ακρυλικές
  • Σε πολυουρεθανικές
  • Σε υβριδικές
  • Σε πολυουρίας

Ανάλογα με τι επιφάνειες εφαρμογής μπορεί να χρειαστεί η χρήση ειδικού πλέγματος σε κάποια σημεία ή και σε ολόκληρη την επιφάνεια για τον οπλισμό της μόνωσης.

eletech.gr YouTube
χρειάζεστε έναν επαγγελματία για εργασίες στο σπίτι καλέστε μας

Επαλειφόμενα τσιμεντοειδή υλικά υγρομόνωσης

Τα συγκεκριμένα υλικά τα χρησιμοποιούμε κυρίως όταν πρόκειται πάνω από την επιφάνεια τους να εφαρμοστούν άλλα υλικά όπως πλακάκια.

Έχουν εξαιρετική ελαστικότητα για επιφάνειες που υπόκεινται σε συστολοδιαστολές ή δονήσεις που μπορεί να παρουσιάσουν μικρορωγμές στην επιφάνεια εφαρμογής.

Ανάλογα πάλι με το υπόστρωμα τα εφαρμόζουμε μαζί με ειδικό ύφασμα (trevira) ενίσχυσης της μόνωσης.

Ασφαλτικές μεμβράνες υγρομόνωσης

Οι ασφαλτικές μεμβράνες είναι υλικό που η εφαρμογή του τους γίνεται εν θερμώ δηλαδή κόλληση με φλόγιστρο που ζεσταίνει την μεμβράνη και το υπόστρωμα. Μετά την εφαρμογή τους δημιουργείται μια ενιαία επιφάνεια που μπορεί να είναι η τελική τους επίστρωση με ύφασμα πολυμερών ινών , ψηφίδα , φύλλα αλουμινίου και διάφορες άλλες επιφάνειες.

Γενικά υπάρχουν πάρα πολλές ποιότητες ασφαλτικών μεμβρανών στην αγορά με χαμηλές τιμές που προτείνουν δυστυχώς πολλά συνεργεία και πιο ακριβές καλύτερης ποιότητας. Τα συνεργεία που τις τοποθετούν θα πρέπει να είναι εξειδικευμένα διότι στην κόλληση των φύλλων μεταξύ τους είναι όλη η επιτυχία. Επίσης το τελείωμα των ασφαλτόπανων στους τοίχους περιμετρικά θα πρέπει να είναι πίσω από τον τελικό σοβά.

Έχει κάποια μειονεκτήματα που πρέπει να αναφέρω όπως ότι είναι υλικό που δεν έχει διαπνοή με αποτέλεσμα πολλές φορές κάτω από την πλάκα να δημιουργεί προβλήματα. Άλλο ένα μειονέκτημα είναι ότι δεν έχει μεγάλη ανακλαστικότητα ως υλικό και τους ζεστούς μήνες απορροφά την ζέστη.

υγρομόνωση δώματος τι επιλογές έχουμε
Υγρομόνωση δώματος τι επιλογές έχουμε
Υγρομόνωση δώματος τι επιλογές έχουμε