Πέρασμα πλατφόρμας με το φορτίο

Πέρασμα πλατφόρμας με το φορτίο