Ενίσχυση σε τοίχους τρόποι και υλικά

Ενίσχυση σε τοίχους τρόποι και υλικά

Ενίσχυση σε τοίχους κάνουμε όταν έχουμε διάφορα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί σε μια τοιχοποιία λόγω κακής κατασκευής εξ΄αρχής ή προβλήματος που δημιουργήθηκε λόγω σεισμικών δραστηριοτήτων.

Παράλληλα μπορεί να επέμβουμε σε μια τοιχοποιία και να την ενισχύσουμε για να αυξήσουμε την αντοχή της για διάφορους λόγους.

Είδη τοιχοποιίας προς ενίσχυση

Τα είδη τοιχοποιίας χωρίζονται κυρίως σε δυο κατηγορίες

Στις τοιχοποιίες πλήρωσης

Στις φέρουσες τοιχοποιίες

Τοιχοποιίες πλήρωσης Μη φέρουσες τοιχοποιίες

Συνήθως είναι οι τοίχοι που χτίζονται μετά την κατασκευή του σκελετού από οπλισμένο σκυρόδεμα , η μεταλλικό σκελετό δηλαδή γενικά του φέροντα οργανισμού του κτιρίου. Σε αυτή την περίπτωση οι τοίχοι είναι κατασκευασμένοι από τούβλα στα νεότερα κτίρια ή γενικά διάφορες πλινθοδομές.

Η ενίσχυση των τοιχοποιιών πλήρωσης γίνεται κυρίως μετά από σεισμική δραστηριότητα όπου λόγω της παλαιότητας και την κακής κατασκευής δημιουργούνται έντονα προβλήματα.

Οι τοίχοι από τούβλα συνήθως στα κτίρια της δεκαετίας του ΄80 και πίσω δεν έχουν σενάζ στο μέσο του ύψους τους με αποτέλεσμα να δημιουργούνται ρωγμές. Το χαρακτηριστικό τους είναι κυρίως το χιαστί που κάνουν από την μια άκρη στη άλλη της τοιχοποιίας.

Σε άλλη περίπτωση εκτός του σοβά η ρωγμή εμφανίζεται έντονα και στα τούβλα που διαχωρίζονται και δημιουργούν ένα μικρό διάκενο μεταξύ τους.

Δεν αναφέρομαι στην περίπτωση καθαίρεσης της τοιχοποιίας διότι σε αυτή την περίπτωση δεν έχουμε ανάγκη ενίσχυσης της τοιχοποιίας.

Ενίσχυση σε τοίχους πλήρωσης τρόποι αντιμετώπισης του προβλήματος

Έχουμε διάφορους τρόπους ενίσχυσης μια τοιχοποιίας ανάλογα με την ζημιά που έχει υποστεί.

Επισκευή τοπικά στην ρωγμή που έχει δημιουργηθεί στον τοίχο

Στα τούβλα που έχει γίνει το διάκενο μεταξύ τους δημιουργούμε ένα κωνικό κανάλι σπάζοντας δεξιά αριστερά λίγο τα τούβλα. Μ εαυτό τον τρόπο δημιουργούμε μια γραμμή που θα κάνουμε το γέμισμα της με ένα επισκευαστικό τσιμεντοειδές υλικό. Στην συνέχεια ενισχύουμε την ζώνη αυτή σε πλάτος 50-60 εκ. με ένα μεταλλικό γαλβανισμένο πλέγμα όπου το εγκιβωτίζουμε με το αντίστοιχο επισκευαστικό υλικό.

Ανάλογα με την κατάσταση που είναι η τοιχοποιία εφαρμόζουμε και την κατάλληλη τεχνική. Η παραπάνω επισκευή προϋποθέτει ότι η τοιχοποιία εκτός της ρωγμής είναι σε καλή κατάσταση. Σε διαφορετική περίπτωση εφαρμόζουμε το πλέγμα σε όλη την τοιχοποιία με αγκυρώσεις στο υπάρχον τοίχο.

Στον σεισμό της Αθήνας το 1999 επισκευάσαμε αρκετά σπίτια που είχαν τα συγκεκριμένα προβλήματα στους τοίχους ευτυχώς όμως χωρίς προβλήματα στον σκελετό του κτιρίου.

Υπήρχαν και περιπτώσεις που οι τοίχοι ήταν πέτρινοι οπότε πριν την τοποθέτηση πλέγματος γινόταν αρμολόγηση τους.

ενίσχυση σε τοίχους

Ενίσχυση σε τοίχους φέρουσες τοιχοποιίες

Εδώ μιλάμε για τοιχοποιίες που φέρουν φορτία και κατασκευάστηκαν εξ΄αρχής για αυτό τον σκοπό.

Εδώ οι τοίχοι είναι διπλοί σε πάχος και έχουν κατασκευαστεί κυρίως σε παλαιά κτίρια σε ισόγεια και σε 1ο όροφο σε αρκετές περιπτώσεις. Κρατάνε τα φορτία του κτιρίου και είναι κρίσιμη η σωστή ενίσχυση τους για την διατήρηση του κτιρίου σε καλή κατάσταση.

Συνήθως ο τοίχοι είναι πέτρινοι δηλαδή είναι φέρουσα τοιχοποιία από πέτρα. Την συναντάμε σε αρκετά παλαιά νεοκλασικά κτίρια της Αθήνας και παραδοσιακούς οικισμούς της χώρας μας.

Η ενίσχυση τους μπορεί να γίνει με διάφορους τρόπους και εξαρτάται κυρίως από την κατασκευή τους και την κατάσταση στην οποία βρίσκονται.

Επίσης μπορεί σε ένα κτίριο να αλλάζουμε την χρήση του οπότε αποφασίζουμε βάσει μελέτης της ενίσχυση συγκεκριμένων στοιχείων σε τοιχοποιίες ή ακόμη σε κολώνες και πλάκες σκυροδέματος.

Ενίσχυση σε τοίχους

Τρόποι ενίσχυσης φέρουσα τοιχοποιίας

Ενίσχυση της τοιχοποιίας με σύστημα κονιαμάτων και χρήση πλέγματος σε ολόκληρη την επιφάνεια της τοιχοποιίας.

Με αυτό τον τρόπο μπορεί να αντιμετωπιστεί το μεγαλύτερο ποσοστό ενισχύσεων στις τοιχοποιία. Βασικό στοιχείο της συγκεκριμένης ενίσχυση είναι οι λεπτομερείς εργασίες που απαιτούνται για την σωστή εφαρμογή.

Πρώτη και απαραίτητη εργασία ο σωστός καθαρισμός της τοιχοποιίας από σαθρά υλικά και η σωστή αρμολόγηση του τοίχου.

Πολύ σημαντική εργασία επίσης είναι και η σωστή αγκύρωση του πλέγματος σε συνδυασμό με την χρήση του υλικού ενίσχυσης του τοίχου.

Έχουμε κάνει εφαρμογή τέτοιων συστημάτων σε αρκετές κατασκευές και γνωρίζουμε πόσο σημαντικό είναι είναι η σωστή εφαρμογή τους.

Ενίσχυση σε τοίχους με αυτοσυμπυκνούμενο σκυρόδεμα

Πρόκειται για πολύ σύγχρονη λύση στην ενίσχυση των κτιρίων γενικά και στην ενίσχυση ιδιαίτερα των τοιχοποιιών.

Στην ουσία η επιφάνεια που θέλουμε να ενισχύσουμε προετοιμάζεται κατάλληλα με επιμελή καθαρισμό. Στην συνέχεια τοποθετούνται βλήτρα ανά διαστήματα παράλληλα με την τοποθέτηση οπλισμού της τοιχοποιίας σύμφωνα με την μελέτη.

Στην συνέχεια καλουπώνεται η τοιχοποιία και γίνεται η σκυροδέτηση με το συγκεκριμένο σκυρόδεμα. Το αυτοσυμπυκνούμενο σκυρόδεμα μπορεί και κάνει από μόνο του εξαιρετική πλήρωση και συμπύκνωση στο καλούπι ακόμη και σε πάχη 5-6 εκατοστών.

Σημαντικό στοιχείο στο εξαιρετικό αυτό υλικό είναι το καλούπι να είναι σφραγισμένο από κενά έως και σχεδόν χιλιοστό. Η πίεση δε που ασκείται στο καλούπι κατά την σκυροδέτηση μέχρι να ωριμάσει το υλικό είναι ισχυρότατη.

Δείτε εδώ έργο που έχουμε εφαρμόσει την συγκεκριμένη ενίσχυση με το αυτοσυμπυκνούμενο σκυρόδεμα.

ενίσχυση τοίχων με αυτοσυμπυκνούμενο σκυρόδεμα

Ενίσχυση τοιχοποιίας με εκτοξευόμενο σκυρόδεμα (gunite)

Η ενίσχυση τοίχου με εκτοξευόμενο σκυρόδεμα είναι άλλος ένας τρόπος που μπορούμε να εφαρμόσουμε. Έχει πολλές εφαρμογές γενικά στην ενίσχυση κτιρίων δεν την εφαρμόζουμε σε μικρής κλίμακας ενισχύσεις.

Μπορεί να εφαρμοστεί σε κατακόρυφες ή κεκλιμένες επιφανείες με ξηρά ή υγρή ανάμιξη. Βασική προϋπόθεση η σωστή εφαρμογή από έμπειρο χειριστή για να έχουμε τα θεμιτά αποτελέσματα.

Επικοινωνήστε μαζί μας για όποιο είδος ενίσχυσης απαιτείται στο κτίριο σας. Η τεχνογνωσία μας στην ενίσχυση τοίχων είναι η εγγύηση για το τελικό αποτέλεσμα.

Εναλλακτικά συμπληρώστε τα στοιχεία σας στην παρακάτω φόρμα και θα επικοινωνήσουμε άμεσα.

Αφήστε ένα Σχόλιο

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *