Υπηρεσίες

 

υπηρεσίες eletech.gr
Ζούμε τις κατασκευές – eletech.gr

Οι υπηρεσίες μας

Ανακαινίσεις

Ανακαίνιση σπιτιού – Ανακαίνιση μπάνιου – Ανακαίνιση πατώματος – Ανακαίνιση διαμερίσματος – Ανακαίνιση κουζίνας – Ανακαίνιση Γραφείων – Επαγγελματικοί χώροι – Βιομηχανικοί χώροι

Επισκευές

Επισκευή όψεων κτιρίου – Επισκευή στηθαίων – Επισκευή κούτελων – Επισκευή μπαλκονιών – Επισκευή κολωνών – Επισκευή πλακάκια – Επισκευή στέγης – Επισκευή σκυροδέματος

Ελαιοχρωματισμοί

Βαφή όψεων κτιρίου – Βάψιμο σπιτιού – Βάψιμο κάγκελα – Βαφή δάπεδα
Βάψιμο τεχνοτροπίες – Βάψιμο ντουλάπες – Βάψιμο κτιρίου – Οικολογικά χρώματα

Μονώσεις

Μόνωση ταράτσας – Εξωτερική θερμομόνωση – Μόνωση μπαλκονιών – Μόνωση τοιχίων – Μόνωση τοίχων – Στεγάνωση ντουζιέρας – Ηχομόνωση – Εσωτερική θερμομόνωση

Ενισχύσεις

Ενίσχυση κτιρίων – Ενίσχυση κολονών
Ενίσχυση τοίχων – Ενίσχυση με αυτοσυμπυκνούμενο σκυρόδεμα
Ενίσχυση προσθήκη κτιρίου – Ενίσχυση χυτό σκυρόδεμα
Τοποθέτηση βλήτρων – Ενίσχυση βιομηχανικών κτιρίων

Ξηρά δόμηση

Κατασκευή γυψοσανίδες – Κατασκευή τσιμεντοσανίδες
Κατασκευή ψευδοροφής – Τοίχος από γυψοσανίδα
Οροφή ορυκτών ινών – Επισκευή ψευδοροφής
Γυψοσανίδα σε μπάνιο – Τοποθέτηση ινοσανίδες

Κατασκευές Μπετόν

Κατασκευή κτιρίων – Κατασκευή εμφανή μπετά
Προσθήκες κτιρίων – Κατασκευή βιομηχανικά δάπεδα
Κατασκευή με μεταλλότυπους – Κατασκευή καλούπια μπετόν