τοποθέτηση μόνωσης σε άνοιγμα συρόμενου κουφώματος