Ανακαίνιση ισόγειας κατοικίας εσωτερικά και περιβάλλον χώρος