Ανακατασκευή δυόροφη κατοικία στο Φάληρο

Δυόροφη κατοικία στο Φάληρο