Οι καλύτερες λύσεις για προσθήκες κτιρίων

Οι καλύτερες λύσεις για προσθήκες κτιρίων Όταν μιλάμε για προσθήκες στα κτίρια εννοούμε υφιστάμενα κτίρια που θέλουμε να τα μεγαλώσουμε καθ΄ύψος ή κατά πλάτος . Κυρίως οι προσθήκες στα περισσότερα κτίρια γίνονται καθ΄ύψος . Έχουμε λοιπόν ένα κτίριο που έχει κατασκευαστεί ήδη και είναι έτοιμο και μπορούμε να κάνουμε προσθήκη ορόφων . Όταν τα κτίρια […]