Ενίσχυση κτιρίου στα Εξάρχεια

Εσωτερικά μεταλλικός σκελετός