Μονώσεις

Εξωτερική θερμομόνωση κατοικίας στην Φιλοθέη

Ανακατασκευή εξωτερικά κτιρίου
Θερμομόνωση τοιχοποιίας

Εξωτερική θερμομόνωση κατοικίας σε Ν.Βουτζά

Τοποθέτηση μονωτικού υλικού
Τοποθέτηση μονωτικού υλικού
Τοποθέτηση μονωτικού υλικού
Τοποθέτηση μονωτικού υλικού
Τοποθέτηση βασικής στρώσης
Τοποθέτηση βασικής στρώσης
Τοποθέτηση βασικής στρώσης
Τοποθέτηση βασικής στρώσης
Τοποθέτηση βασικής στρώσης
Τοποθέτηση βασικής στρώσης
Τοποθέτηση βασικής στρώσης
Τοποθέτηση βασικής στρώσης
Ολοκληρωμένο έργο
Ολοκληρωμένο έργο

Εξωτερική θερμομόνωση κατοικίας σε Αγ.Στέφανο

Τοποθέτηση μονωτικών πλακών
Τοποθέτηση μονωτικών πλακών
Τοποθέτηση μονωτικών πλακών
Τοποθέτηση μονωτικών πλακών
Τρίψιμο μικρών ανωμαλιών
Τρίψιμο μικρών ανωμαλιών
Βασική στρώση
Βασική στρώση
Τελική επιφάνεια
Τελική επιφάνεια

Στεγάνωση  τοιχίων  εξωτερικά σε Ν.Βουτζά

Δημιουργία λούκια
Δημιουργία λούκια
Πέρασμα μονωτικό γαλάκτωμα
Πέρασμα μονωτικό γαλάκτωμα
Τοποθέτηση αυτοκόλλητης μεμβράνης
Τοποθέτηση αυτοκόλλητης μεμβράνης
Έτοιμη επιφάνεια
Έτοιμη επιφάνεια

Στεγάνωση ταράτσας στο Ηράκλειο Αττικής

Στεγάνωση ταράτσας
Στεγάνωση ταράτσας
Στεγάνωση ταράτσας
Στεγάνωση ταράτσας
Στεγάνωση ταράτσας
Στεγάνωση ταράτσας
Στεγάνωση ταράτσας
Στεγάνωση ταράτσας