Νέα κτίρια

Νέα κτίρια

Συγκρότημα κατοικιών στην Ν.Ιωνία

Καλούπωμα πλακών με peri skydeck
Καλούπωμα πλακών
Καλούπωμα πλακών με peri skydeck
Καλούπωμα πλακών
Ολοκληρωμένο έργο
Ολοκληρωμένο έργο
Καλούπωμα τοιχίων με peri domino
Καλούπωμα τοιχίων
Καλούπωμα τοιχίων με peri domino
Καλούπωμα τοιχίων
Κατασκευή θεμελίωσης
Κατασκευή θεμελίωσης
Κατασκευή θεμελίωσης
Κατασκευή θεμελίωσης

Μονοκατοικία στην Ανάβυσσο

Βαψίματα εσωτερικά
Βαψίματα εσωτερικά
Περιβάλλον χώρος
Περιβάλλον χώρος
Ολοκληρωμένο έργο
Ολοκληρωμένο έργο
Κατασκευή σκυροδέματος
Κατασκευή σκυροδέματος
Βαψίματα εξωτερικά
Βαψίματα εξωτερικά
Τοποθέτηση σωλήνα απορροής ομβρίων
Τοποθέτηση σωλήνα απορροής ομβρίων
Κατασκευή σκυροδέματος
Κατασκευή σκυροδέματος

Μονοκατοικία σε Ν. Βουτζά

Είσοδοι κτιρίων
Κατασκευή μπάνιου
Κατασκευή μπάνιου
Εσωτερική σκάλα
Εσωτερική σκάλα
Βαψίματα εσωτερικά
Βαψίματα εσωτερικά
Εξωτερικές όψεις
Εξωτερικές όψεις
Εξωτερικές όψεις
Εξωτερικές όψεις
Ολοκληρωμένο έργο
Ολοκληρωμένο έργο

Μονοκατοικία στο Καματερό

Κατασκευή σοβάδων
Κατασκευή σοβάδων
Κατασκευή σοβάδων
Κατασκευή σοβάδων
Ολοκληρωμένο έργο
Ολοκληρωμένο έργο
Ολοκληρωμένο έργο
Ολοκληρωμένο έργο
Τοποθέτηση πλακιδίων
Τοποθέτηση πλακιδίων