Νέα κτίρια

Συγκρότημα κατοικιών στην Ν.Ιωνία

Καλούπωμα πλακών με peri skydeck

Καλούπωμα πλακών

Καλούπωμα πλακών με peri skydeck

Καλούπωμα πλακών

Ολοκληρωμένο έργο

Ολοκληρωμένο έργο

Καλούπωμα τοιχίων με peri domino

Καλούπωμα τοιχίων

Καλούπωμα τοιχίων με peri domino

Καλούπωμα τοιχίων

Κατασκευή θεμελίωσης

Κατασκευή θεμελίωσης

Κατασκευή θεμελίωσης

Κατασκευή θεμελίωσης

Μονοκατοικία στην Ανάβυσσο

Βαψίματα εσωτερικά

Βαψίματα εσωτερικά

Περιβάλλον χώρος

Περιβάλλον χώρος

Ολοκληρωμένο έργο

Ολοκληρωμένο έργο

Κατασκευή σκυροδέματος

Κατασκευή σκυροδέματος

Βαψίματα εξωτερικά

Βαψίματα εξωτερικά

Τοποθέτηση σωλήνα απορροής ομβρίων

Τοποθέτηση σωλήνα απορροής ομβρίων

Κατασκευή σκυροδέματος

Κατασκευή σκυροδέματος

Μονοκατοικία σε Ν. Βουτζά

Είσοδοι κτιρίων

Κατασκευή μπάνιου

Κατασκευή μπάνιου

Εσωτερική σκάλα

Εσωτερική σκάλα

Βαψίματα εσωτερικά

Βαψίματα εσωτερικά

Εξωτερικές όψεις

Εξωτερικές όψεις

Εξωτερικές όψεις

Εξωτερικές όψεις

Ολοκληρωμένο έργο

Ολοκληρωμένο έργο

Μονοκατοικία στο Καματερό

Κατασκευή σοβάδων

Κατασκευή σοβάδων

Κατασκευή σοβάδων

Κατασκευή σοβάδων

Ολοκληρωμένο έργο

Ολοκληρωμένο έργο

Ολοκληρωμένο έργο

Ολοκληρωμένο έργο

Τοποθέτηση πλακιδίων

Τοποθέτηση πλακιδίων