Ενισχύσεις κτιρίων

Ενίσχυση κτιρίου στα Εξάρχεια

Ενισχύσεις κτιρίων Για περιγραφή των εργασιών πατήστε εδώ

Ενίσχυση κτιρίου στα Εξάρχεια
Εσωτερικά αρχική κατασκευή κτιρίου
Ενίσχυση κτιρίων στα Εξάρχεια
Στατική ενίσχυση με μεταλλικό σκελετό
Σκυροδέτηση στα τοιχία
Ενίσχυση κτιρίων Σκυροδέτηση πλάκας
Ενίσχυση κτιρίου με την μέθοδο σύμμεικτη κατασκευή
Καλούπωμα τοιχίων
Ενισχύσεις κτιρίων Τελική επιφάνεια σκυροδέματος
Τελική επιφάνεια αυτοσυμπυκνούμενου σκυροδέματος
Ολοκληρωμένο τμήμα ενίσχυσης κτιρίου
Ολοκληρωμένο τμήμα ενίσχυσης κτιρίου

Ενίσχυση πλάκες κτιρίου στην Δάφνη

Ενίσχυση πλακών σε πολυώροφο κτίριο με ανθρακοελάσματα

Ενίσχυση πλάκας με ανθρακοελάσματα
Προετοιμασία επιφάνειας πριν την εφαρμογή
Ενίσχυση πλάκας με ανθρακοελάσματα
Ενίσχυση πλάκας με ανθρακοελάσματα

Ενίσχυση κολώνες κτιρίου σε Αθήνα

Ενίσχυση κολώνες με ανθρακούφασμα
Εφαρμογή ανθρακουφάσματος σε ενίσχυση κολώνας

Ενίσχυση βιομηχανικού κτιρίου στη Μαγούλα

Ενισχύσεις κτιρίων Ενίσχυση εξωτερικά υποστηλωμάτων περιμετρικά του κτιρίου
Ενίσχυση εξωτερικά υποστηλωμάτων περιμετρικά του κτιρίου
Ενισχύσεις κτιρίων Ενίσχυση δοκών εξωτερικά
Ενίσχυση δοκών εξωτερικά
Ενίσχυση κτιρίου αποκατάσταση υπάρχον οπλισμού
Αποκατάσταση υπάρχον οπλισμού σε εξωτερική δοκό
Ενισχύσεις κτιρίων Καλούπωμα υποστυλωμάτων με μεταλλότυπο Peri
Καλούπωμα υποστυλωμάτων με μεταλλότυπο Peri
Ενισχύσεις κτιρίων οπλισμός υποστηλώματος
Οπλισμός νέου υποστηλώματος

Ενίσχυση κτιρίου στη Δροσιά

Αποκάλυψη θεμελίων
Αποκάλυψη θεμελίωσης στο κτίριο
Ενίσχυση κολωνών
Ενίσχυση θεμελίωσης με κατασκευή νέων συνδετηρίων
Αποκατάσταση πεδίλων
Ολοκληρωμένο κτίριο

Ενίσχυση κατοικίας στην Δροσιά

Ενίσχυση κτιρίου Ενίσχυση υποστηλώματος
Ενίσχυση υποστηλώματος με τοποθέτηση νέου μανδύα οπλισμού
Εύρεση αρχικού οπλισμού
Αποκάλυψη υπάρχον υποστηλώματος της κατοικίας
Ολοκληρωμένη ενίσχυση
Ενίσχυση κτιρίου Τοποθέτηση βλήτρων
Τοποθέτηση βλήτρων για την αγκύρωση παλαιού και νέου σκυροδέματος

Αν θέλετε να προχωρήσετε σε εργασίες ενίσχυσης κτιρίου καλέστε μας