Νέα κτίρια

Συγκρότημα κατοικιών στην Ν.Ιωνία

Καλούπωμα πλακών με peri skydeck
Καλούπωμα πλακών
Καλούπωμα πλακών με peri skydeck
Καλούπωμα πλακών
Νέα κτίρια από οπλισμένο σκυρόδεμα
Ολοκληρωμένο έργο
Καλούπωμα τοιχίων με peri domino
Καλούπωμα τοιχίων
Καλούπωμα τοιχίων με peri domino
Καλούπωμα τοιχίων
Κατασκευή θεμελίωσης
Κατασκευή θεμελίωσης
Κατασκευή θεμελίωσης
Κατασκευή θεμελίωσης
Βαψίματα εσωτερικά
Βαψίματα εσωτερικά
Περιβάλλον χώρος
Περιβάλλον χώρος
Ολοκληρωμένο έργο
Ολοκληρωμένο έργο
Κατασκευή σκυροδέματος
Κατασκευή σκυροδέματος
Βαψίματα εξωτερικά
Βαψίματα εξωτερικά
Τοποθέτηση σωλήνα απορροής ομβρίων
Τοποθέτηση σωλήνα απορροής ομβρίων
Κατασκευή σκυροδέματος
Κατασκευή σκυροδέματος
Είσοδοι κτιρίων
Κατασκευή μπάνιου
Κατασκευή μπάνιου
Εσωτερική σκάλα
Εσωτερική σκάλα
Βαψίματα εσωτερικά
Βαψίματα εσωτερικά
Εξωτερικές όψεις
Εξωτερικές όψεις
Εξωτερικές όψεις
Εξωτερικές όψεις
Ολοκληρωμένο έργο
Ολοκληρωμένο έργο

Μονοκατοικία στο Καματερό

Κατασκευή σοβάδων
Κατασκευή σοβάδων
Κατασκευή σοβάδων
Κατασκευή σοβάδων
Ολοκληρωμένο έργο
Ολοκληρωμένο έργο
Ολοκληρωμένο έργο
Ολοκληρωμένο έργο
Τοποθέτηση πλακιδίων
Τοποθέτηση πλακιδίων