Τοποθέτηση ταινίας στον αρμό

κατασκευή τσιμεντοκονίας σε ταράτσα τοποθέτηση ταινίας στον αρμό