Στατικές ενισχύσεις με σύνθετα υλικά

Στατικές ενισχύσεις με σύνθετα υλικά

Στατικές ενισχύσεις με σύνθετα υλικά , τι αφορά η συγκεκριμένη εργασία. Γενικά όταν ένα κτίριο έχει υποστεί φθορές ή βλάβες στον σκελετό του (οπλισμένο σκυρόδεμα) μπορεί να απαιτείται η στατική ενίσχυση του. Αυτό μπορεί να γίνει με διάφορους τρόπους όπως μεγάλωμα των στοιχείων (κολώνες , δοκάρια κλπ) με οπλισμένο σκυρόδεμα , η χρήση εκτοξευόμενου σκυροδέματος …

Στατικές ενισχύσεις με σύνθετα υλικά Διαβάστε Περισσότερα »