οικονομοτεχνική μελέτη eletech.gr

 Οικονομοτεχνική μελέτη έργων

Η οικονομοτεχνική μελέτη διαμορφώνεται στα μέτρα σας ανάλογα με τις ανάγκες του έργου σας.

Μπορούμε μαζί  να συζητήσουμε τι θέλετε να κάνετε και να καταλήξουμε σε μια συμφέρουσα οικονομική πρόταση για την εκτέλεση των εργασιών σας .

Η οικονομική μελέτη έργου μπορεί να γίνει για οποιαδήποτε κατασκευή θέλετε να πραγματοποιήσετε μικρή ή μεγάλη και περιλαμβάνει τα εξής

  • – Οικονομική ανάλυση για όλες τις φάσεις των εργασιών σας
  • – Χρονοδιάγραμμα για όλες τις εργασίες σας με  ημερομηνία ολοκλήρωσης του έργου
  • – Οικονομικός διακανονισμός

Όλα αυτά χωρίς καμιά επιβάρυνση , χρέωση απλά με μια συνάντηση στο έργο σας ή στα γραφεία μας.

Στην διάθεσή σας

Ελευθέριος Σιώμος