Οικονομοτεχνική μελέτη

οικονομοτεχνική μελέτη eletech.gr

 Οικονομοτεχνική μελέτη έργων

Η οικονομοτεχνική μελέτη διαμορφώνεται στα μέτρα σας ανάλογα με τις ανάγκες του έργου σας.

Μπορούμε μαζί  να συζητήσουμε τι θέλετε να κάνετε και να καταλήξουμε σε μια συμφέρουσα οικονομική πρόταση για την εκτέλεση των εργασιών σας .

Η οικονομική μελέτη έργου μπορεί να γίνει για οποιαδήποτε κατασκευή θέλετε να πραγματοποιήσετε μικρή ή μεγάλη και περιλαμβάνει τα εξής

  • – Οικονομική ανάλυση για όλες τις φάσεις των εργασιών σας
  • – Χρονοδιάγραμμα για όλες τις εργασίες σας με  ημερομηνία ολοκλήρωσης του έργου
  • – Οικονομικός διακανονισμός

Όλα αυτά χωρίς καμιά επιβάρυνση , χρέωση απλά με μια συνάντηση στο έργο σας ή στα γραφεία μας.

Στην διάθεσή σας

Ελευθέριος Σιώμος

Ολοκληρωμένη πρόταση

οι εργασίες οικονομοτεχνική μελέτη

Οι εργασίες

Περιγράφουμε στην προσφορά μας όλες τις εργασίες που περιλαμβάνονται αναλυτικά ώστε να έχετε πλήρη εικόνα.

τα υλικά οικονομοτεχνική μελέτη

Τα υλικά

Τα υλικά είναι βασικός παράγοντας για ένα επιτυχημένο έργο.
Επιλέγουμε ή προτείνουμε υλικά ανάλογα με τις εργασίες που θα πραγματοποιήσουμε για να έχουμε τα επιθυμητά αποτελέσματα στον χρόνο.

χρονοδιάγραμμα εργασιών ανακαίνισης

Χρονοδιάγραμμα

Βασικότατο εργαλείο που βοηθάει τον πελάτη στην παρακολούθηση υλοποίησης του έργου. Παράλληλα είναι απαραίτητο εργαλείο και για εμάς ώστε να εφαρμόσουμε σωστά το αρχικό μας πλάνο.

Καλέστε μας για να σας προτείνουμε μια οικονομική πρόταση για τις εργασίες στα μέτρα σας.