Ανακατασκευή δυόροφη κατοικία στο Φάληρο

Ανακατασκευή δυόροφη κατοικία στο Φάληρο

Η ανακατασκευή δυόροφη κατοικία στο Φάληρο είχε σχεδόν όλες τις φάσεις οικοδομικών εργασιών.

  • εκσκαφή στην θεμελίωση
  • καθαιρέσεις τοίχων
  • Χτίσιμο νέες τοιχοποιίες
  • Ανακαίνιση μπάνιου
  • ενίσχυση κολονών
  • Κατεδάφιση τμήματος πλάκας
  • Σοβατίσματα
  • Ελαιοχρωματισμοί
Ανακατασκευή δυόροφη κατοικία στο Φάληρο

Το κτίριο που υπήρχε ήταν ισόγειο και έγινε ενίσχυση σε έξι υποστυλώματα σύμφωνα με την στατική μελέτη . Η ενίσχυση κολώνων που επιλέχθηκε ήταν με χυτό σκυρόδεμα. Τα στάδια αναλυτικά της ανακατασκευής δυόροφης κατοικίας είναι τα εξής

Εκσκαφή στην θεμελίωση

Για την ενίσχυση των κολώνων απαραίτητη ήταν η εκσκαφή τους έως την θεμελίωση για να γίνει η σύνδεση των πέδιλων με τον νέο οπλισμό των υποστυλωμάτων. Τα πέδιλα των υποστυλωμάτων ξεπλύθηκαν καλά για να προετοιμαστούν για την διαδικασία ενίσχυσης της κολώνας.

Καθαίρεση τοίχων στην ανακατασκευή κατοικίας

Καθαίρεση τμημάτων τοιχοποιίας γύρω από τις κολώνες ώστε να είναι ελεύθερη η κολώνα για ενίσχυση. Ανάλογα με το πάχος της ενίσχυσης πρέπει να καθαιρέσουμε και το αντίστοιχο τμήμα τοίχου υπολογίζοντας και τον εξοπλισμό του καλουπιού της κολώνας. Στην συνέχεια κάναμε καθαίρεση του επιχρίσματος από τις κολώνες και κατόπιν υδροβολή για τον πλήρη καθαρισμό τους.

Καθαίρεση τμήματος πλάκας

Στην πλάκα οροφής καθαιρέθηκε τμήμα της γύρω από τις κολώνες για να τοποθετηθεί ο νέος κύριος οπλισμός της κολώνας με το κατάλληλο ύψος της αναμονής του οπλισμού για την αγκύρωση της προσθήκης του ορόφου. Στα σημεία που παρεμβάλεται δοκός δεν τα πειράζουμε.

Ανακατασκευή δυόροφη κατοικία στο Φάληρο οι ενισχύσεις

Προετοιμασία κολώνας για ενίσχυση

Ανάλογα με τον τρόπο που επιλέγει ο μελετητής την ενίσχυση των κολώνων , προχωρούμε και στην προετοιμασία της κολώνας. Εδώ προχωρήσαμε στην βλήτρωση της κολώνας σύμφωνα με την μελέτη κάνοντας αρχικά τις αντίστοιχες τρύπες στις πλευρές της κολώνας ανά διαστήματα που απαιτούνταν.

στην συνέχεια έγινε η φύτευση του νέου οπλισμού με την διαδικασία της διάνοιξης οπών , την χύτευση ρητίνης δυο συστατικών και στην συνέχεια της πάκτωσης του οπλισμού ενίσχυσης της κολώνας.

Γενικά υπάρχουν διάφοροι τρόποι ενίσχυσης ενός κτιρίου ανάλογα με το τι θα βγάλει στατική μελέτη του κτιρίου.

Διαβάστε εδώ για την ενίσχυση που κάναμε σε ένα κτίριο στα Εξάρχεια.

Προσθήκη ορόφου μετά την ενίσχυση κολώνων

Στην συνέχεια έγινε προσθήκη ενός ακόμη ορόφου όπου και έγιναν όλες οι εργασίες εσωτερικά για την κατασκευή της νέας κατοικίας.

Διαβάστε εδώ και για άλλες λύσεις σε προσθήκες κτιρίων

Η κατασκευή των μπαλκονιών έγινε με εμφανή ξυλότυπο και στα μπαλκόνια εμπρός και στο πλάι τους χτίστηκαν διακοσμητικά τούβλα.

Κατασκευή διακοσμητικών τούβλων
Κατασκευή διακοσμητικών τούβλων
Πλαινή όψη
Πλαινή όψη

Αν θέλετε να ανακατασκευάσετε το κτίριο σας καλέστε μας

Εναλλακτικά συμπληρώστε τα στοιχεία σας και θα επικοινωνήσουμε σύντομα