Αντιμετώπιση υγρασίας σε τοίχο με γυψοσανίδες

Η υγρασία στους τοίχους είναι από τις δυσκολότερες περιπτώσεις στο να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά και μόνιμα.

Αυτό συμβαίνει γιατί είναι πολύ δύσκολο να διαγνωστεί από που προέρχεται το πρόβλημα σε πολλές περιπτώσεις . Ακόμα και αν βρεθεί από που δημιουργείται το πρόβλημα σε πολλές περιπτώσεις δεν μπορεί να επισκευαστεί .

Οι λόγοι είναι πολλοί μπορεί να μην έχουμε πρόσβαση στο σημείο που δημιουργείται το πρόβλημα δηλαδή από ένα διπλανό κτίριο που ακουμπάει στο δικό μας κτίριο .

Σε άλλες περιπτώσεις η λύση είναι πολύ δαπανηρή και δεν μπορεί να διατεθεί το χρηματικό ποσό για την επισκευή και αποκατάσταση ενός τοίχου ή ταβανιού .

Σε αυτή την κατάσταση λοιπόν μπορούμε να δώσουμε μια λύση ώστε να μην βλέπουμε την υγρασία στον τοίχο , που δημιουργεί τα γνωστά προβλήματα με ξεφλούδισμα των χρωμάτων , έντονα σημάδια μούχλας και διάφορα άλλα προβλήματα .

Έτσι λοιπόν μια λύση σε όλα αυτά , όταν το πρόβλημα εμφανίζεται σε τοίχους είναι να κατασκευάσουμε έναν νέο τοίχο μπροστά από αυτόν που υπάρχει το πρόβλημα με γυψοσανίδα ανθυγρή ή τσιμεντοσανίδα .

Το πάχος του τοίχου αυτού μπορεί να είναι έως 10 εκατοστά μαζί με την απόσταση που θα πρέπει να αφήσουμε από τον υπάρχον τοίχο ώστε η νέα κατασκευή να μην εφάπτει και μεταφέρει την υγρασία στον νέο τοίχο .

Υλικά εφαρμογής

Ο τοίχος που θα κατασκευαστεί θα είναι με μεταλλικό σκελετό και επένδυση γυψοσανίδας ή τσιμεντοσανίδας 

Πρόσφατα αντιμετωπίστηκε το πρόβλημα της υγρασίας στους τοίχους σε επαγγελματικό χώρο με τον τρόπο που σας περιέγραψα παραπάνω .

Τονίζω ότι είναι μια λύση οικονομική και χωρίς πολλές διαδικασίες και φασαρία στον χώρο που θα πρέπει να γίνουν οι εργασίες . Για να λυθεί το πρόβλημα της υγρασίας στους τοίχους οριστικά υπάρχουν άλλοι τρόποι αλλά η αντιμετώπιση τους είναι διαφορετική .

Εδώ περιέγραψα έναν τρόπο – Αντιμετώπιση υγρασίας σε τοίχο με γυψοσανίδες ή με τσιμεντοσανίδες

Καλέστε μας για να προτείνουμε τις κατάλληλες λύσεις στην αντιμετώπιση υγρασίας στους τοίχους.

Λευτέρης Σιώμος

Αντιμετώπιση υγρασίας σε τοίχο με γυψασανίδες
Αντιμετώπιση υγρασίας σε τοίχο με γυψοσανίδες